Vi tager ansvar

for medarbejdere og miljø

Hos ALLIANCE+ er ansvarlighed en del af vores DNA. Det er en integreret del af den måde, vi driver forretning på, og vi omsætter ansvarlighed til konkret handling hver dag. Derfor er ansvarligheden bredt funderet i ALLIANCE+ og omfatter kollegerne, kunderne, virksomheden, det omgivende samfund og vores fælles miljø.

For vores kunder gør det en stor forskel, at vi prioriterer arbejdsmiljøet og den grønne profil højt. For det betyder, at vi har mindre udskiftning blandt medarbejderne, og at du som kunde får en svanemærket leverandør, der også tæller positivt i dit eget, grønne regnskab.

Certificeret efter Servicenormen

ALLIANCE+ er certificeret efter Servicenormen. Det betyder, at vi lever op til en række krav til uddannelse af personale, at vi har opdaterede serviceattester og lever op til lovpligtige forsikringsvilkår.
Vi er også underlagt kontrol fra Dansk Standard.

Vi støtter Rådet for Bedre Hygiejne

Rådet repræsenterer alle sider af området hygiejne og arbejder for en bedre anvendelse af viden og bedre indsamling af viden, når det gælder hygiejne. Rådet sikrer bl.a. øget fokus på hygiejne gennem arrangementer, events, undersøgelser samt små og store kampagner.

MTU og APV

I andet kvartal 2015 gennemførte vi medarbejder-tilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV). Det viste blandt andet, at hele 32 procent af medarbejderne opfatter sig selv som dedikerede ildsjæle.

Arbejdsmiljø

for bedre trivsel

Jo bedre vores medarbejdere trives, desto lettere har de ved at gøre et godt stykke arbejde ude hos dig. Vi har derfor en arbejdsmiljøorganisation, som alle medarbejdere kan henvende sig til. Organisationen består af et hovedudvalg og et antal arbejdsmiljøgrupper, fordelt over hele landet.

Derudover arbejder vi også med den direkte kommunikation med medarbejderen. Den er dels naturligvis mundtlig, men også skriftlig, idet medarbejderen altid har adgang til alle arbejdsbeskrivelser, kalendere, sikkerhedsdatablade mv.

Svanemærket rengøring

541 mio. m2 rengøring med Svanemærket

Svanemærket – og dermed mere miljøvenlig – rengøring vinder frem på det professionelle marked herhjemme. Det noterer man sig hos Miljømærkning Danmark, hvor man har ansvar for det officielle nordiske miljømærke og har taget initiativ til et omfattende erhvervsnetværk for miljømærket indkøb. Direktør Martin Fabiansen forklarer:

”Vi oplevede en stor efterspørgsel på netop svanemærket rengøring fra vores netværksmedlemmer. Indkøb af rengøringsydelser har derfor fungeret som pionerkategori, og resultatet viser, at øvelse gør mester. ALLIANCE+ har med deres konsekvente satsning på svanemærket rengøring bevist, at rengøring af høj kvalitet kan gå hånd i hånd med vidtgående miljøkrav, herunder skrappe krav til kemikalier og håndtering af affald.”

DKs største aktør inden for miljøvenlig rengøring

Som et af de meget få store rengøringsselskaber er ALLIANCE+ certificeret med det nordiske miljømærke Svanen. Det blev de for flere år siden, og derfor er hensyn til miljøet blevet en del af forretningsgrundlaget og en del af virksomhedens DNA.

”Det er os, som leverer mest miljøvenlig rengøring på det danske marked,” fortæller Solveig Kjær, kvalitets- og arbejdsmiljøchef hos ALLIANCE+ og fortsætter: ”Vi står for 541 millioner kvadratmeter, der bliver rengjort efter retningslinjerne i Svanemærket hvert år. Vi er stolte over at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.”

• Hvert år bliver i alt 1,4 mia. m2 i DK rengjort af et svanemærket rengøringsselskab
• ALLIANCE+ står p.t. for 541 mio. m2 – eller godt 37 procent
• Svanemærket stiller skrappe krav til blandt andet kemikalier, kørsel, affald og uddannelse
• Svanemærket stiller også krav til kvalitet og omfatter desuden fx etiske krav og kommunikation

CSR-politik i ALLIANCE+

ALLIANCE+ tager medansvar for medarbejdere, miljø og samfund. Vi ved, at vi påvirker ikke alene vores medarbejdere, men også verden omkring os, og det forpligter. Derfor har vi formuleret en CSR-politik og et sæt leveregler, som vi navigerer efter:

• Vi er stolte af vores håndværk
• Vi holder det, vi lover
• Vi tager ansvar og følger tingene til dørs
• Vi har en direkte og respektfuld kommunikationsform
• Vi tager et medansvar for at integrere den enkelte medarbejder
• Vi hjælper hinanden