Facility Management hos Alliance+

DET ER NEMT

Vi sørger for en overskuelig og effektiv overgang, når du outsourcer ydelser til os. Vi kortlægger dine behov og sammensætter en individuel aftale. Det er en enkel og stramt styret proces for alle parter.

DET ER FLEKSIBELT

Hos ALLIANCE+ kan du løbende tilpasse serviceydelserne og skalere din Facility Management-løsning i takt med, at behovene ændrer sig. Vi udvikler løsningen i takt med din forretningsudvikling.

DET ER LØNSOMT

Vi kan løfte opgaverne, så resultatet bliver det samme eller bedre for mindre. Omkostningsreduktioner er inden for rækkevidde, hvis du vælger at overlade sekundære serviceydelser til os.

Facility Management

HOLD FOKUS PÅ AT SKABE VÆRDI

Facility Management baner vej for både lavere omkostninger, styrket service og støtte til din virksomheds kernekompetencer. Facility Management giver plads til vækst og er et strategisk fokusområde for ALLIANCE+. Vi tilbyder dig en vifte af services og et komplet FM-system, der tilfører værdi på alle niveauer i din organisation.

Book et møde og få mere at vide om, hvad ALLIANCE+ kan tilbyde, og hvor nem overgangen kan være. Vi glæder os til at høre mere om dine ønsker og krav.

Dine fordele

Du får en skræddersyet løsning tilpasset din virksomheds behov. Vi kan bane vej for dokumenterede omkostningsreduktioner og med en fleksibel aftale kan du løbende tilpasse din FM-aftale i takt med, at din virksomhed udvikler sig. Samtidig slipper du og dine medarbejdere for at bruge tid på opgaver, der ikke er en del af jeres kerneforretning.

Din nye hverdag

Med ALLIANCE+ som FM-partner bliver opgaverne løst ved hjælp af innovativ teknologi, der sikrer effektivitet og høj kvalitet. Vi tilbyder derudover en enkel og transparent tilgang, der giver tryghed og overblik. Du møder engagerede og selvstændige medarbejdere fra ALLIANCE+ og har Single Point of Contact, når du skal have os i tale.

En nem overgang

Det er vores erfaring, at overgangsprocessen er afgørende for et godt resultat og et vellykket fremtidigt samarbejde. Derfor tilbyder vi en tryg proces, hvor vi kortlægger formål, ressourcer, omfang og det ideelle FM-setup. Kun på den måde kan vi afstemme forventninger og udnytte alle de fordele, der gemmer sig i outsourcing.

Skræddersyet løsning efter dine behov

Der er ikke to virksomheder, der er ens. Hvad enten det er private eller offentlige virksomheder, så adskiller alle sig fra hinanden på en lang række punkter, og derfor vil behovene også være meget forskellige. Vi kan tilbyde skræddersyede Facility Management-løsninger, der er præcist tilpasset din virksomheds behov. Derfor begynder vores samarbejde altid med en detaljeret kortlægning af forretning, kultur og ønsker.

Lavere omkostninger

ALLIANCE+ har gennem årene medvirket til at realisere reduktioner i vores kunders omkostninger på helt op til 20 % på sekundære serviceydelser. Besparelserne opnås gennem udnyttelse af vores kernekompetencer inden for Facility Management. Det drejer sig blandt andet om effektiv planlægning og gennemførelse af vores kerneopgaver, udnyttelse af stordriftsfordele, løbende udvikling af metoder, processer og værktøjer mv.

Kvalitet gennem innovativ teknologi

Moderne serviceydelser, som vi leverer dem hos ALLIANCE+, bliver hele tiden videreudviklet og forbedret. Det gælder arbejdsprocesserne og de værktøjer, vi anvender. Og det gælder udnyttelsen af ny teknologi til for eksempel at sørge for afrapportering og kvalitetskontrol. Vi skubber hele tiden på udviklingen med det klare mål at forbedre kvalitet og kundedialog.

Enkel og transparent opgaveløsning

For ALLIANCE+ går den enkle og transparente opgaveløsning hånd i hånd med pleje af vores egne medarbejdere. Vi har en flad leverancestruktur, hvor den enkelte ALLIANCE+-medarbejder kan handle og tage ansvar på stedet. Det giver større kundetilfredshed og større arbejdsglæde, som for at se er to sider af samme sag. Vi glæder os til at dokumentere det i det konkrete samarbejde.

Single Point of Contact

Som kunde hos ALLIANCE+ vil du opleve en enkel og flad struktur. Du har en Site Manager, der er ansvarlig for den samlede leverance og er din garanti for serviceorienteret og handlekraftig ledelse. En Single Point of Contact, der tager ansvar for alle spørgsmål og som løbende følger op på aftaler. Dette skaber et enkelt og overskuelig overblik for dig – hver dag.

Fleksibel og skalérbar FM-aftale

Det eneste sikre er, at alting forandrer sig hele tiden. Afdelinger oprettes og nedlægges. Produktionen flytter eller bliver hentet tilbage. Alt det påvirker naturligvis virksomhedens behov for serviceydelser. Derfor tilbyder vi meget fleksible løsninger, der kan skaleres op og ned i takt med ændringerne. Så bliver det nemmere for dig at reagere på ændringerne.

Engagerede, selvstændige medarbejdere

God service leveres af engagerede, glade medarbejdere. Hos ALLIANCE+ prioriterer vi derfor rekruttering, uddannelse og udvikling af medarbejderne højt. Vi gennemfører løbende videreuddannelse og har en klar karrierestige, der giver den enkelt servicemedarbejder mulighed for at udvikle sig i forhold til den enkeltes ønsker og evner. Det er nogle af grundene til, at vi ikke har særlig stor udskiftning.

Overblik over omkostninger og kvalitet

ALLIANCE+ leverer løbende overblik over kvalitet og omkostninger over for dig som kunde. Det leveres gennem et integreret Facility Management-system, der omfatter alle igangværende og kommende serviceydelser. Overblikket giver dig mulighed for at fokusere på den strategiske udvikling og er et godt udtryk for den transparens, som vi tilstræber i alle kundeforhold. Vi ser transparens som fundamentet for gensidig tillid.

FM-systemet

Et unikt styringsværktøj

Vores FM-system er nøglen til at sikre dig størst mulig værdi af en FM-aftale med ALLIANCE+. Det er ikke alene et kvalitetsstyringssystem, men også et omfattende ledelsesværktøj, der giver overblik og åbenhed på alle niveauer i din organisation – management, KPI’er, benchmarks, opfølgning, drift – alt ligger online og kan tilgås via en browser eller en app. Alle involverede kan løbende sikre sig, at vi lever op til det lovede.