DET ER SYNLIGT

De grønne arealer omkring bygningen – inklusive p-pladser og fliseområder – er virksomhedens velkomst til gæster og ansatte. Professionel pleje er en synlig investering i et godt image for din virksomhed.

DET ER ENKELT

Vi sørger for en overskuelig og effektiv overgang, når du giver os ansvaret for de grønne arealer. Vi kortlægger dine behov og sammensætter en individuel aftale. Det er en enkelt og stramt styret proces for alle parter.

DET ER FLEKSIBELT

Hos ALLIANCE+ kan du løbende tilpasse den grønne pleje og skalere din løsning i takt med, at behovet ændrer sig. Det gælder også, hvis du får brug for specielle ydelser på løbende eller ad hoc-basis.

Udendørs pleje

GRØN PLEJE DÆKKER STORT OMRÅDE

Udendørs pleje ifølge ALLIANCE+ er meget mere end at slå græsset omkring bygningen. Vi har et stort korps af medarbejdere med grønne fingre, som kan pleje græsset, klippe hækken og beskære buskads og træer. Vi kan også rense afløb og riste, holde p-arealer rene, efterse skilte og flag samt sørge for, at den udendørs belysning altid er i orden.

Udendørs pleje

Det ville glæde os at møde dig

På et personligt møde kan vi fortælle mere om dine fordele med udendørs pleje fra ALLIANCE+, og du kan fortælle os om dine ønsker.

UDENDØRS INVENTAR I GOD STAND

En god investering

Hos boligselskaber og ved mange virksomheder findes der ofte langt mere udendørs inventar, end man skulle tro. Det kan være bænke, affaldskurve, affaldscontainere, hegn, plankeværk, belysning og meget mere. Lad os efterse det med regelmæssige intervaller, så det altid fremstår funktionelt og præsentabelt. Det er ofte en god investering i lang holdbarhed og kan udskyde nye investeringer.

SÆSONSERVICES ALT EFTER DINE BEHOV

Hos ALLIANCE+ behøver du ikke at købe en one size fits all-løsning. Vi kan altid skrue op og ned for frekvens og bemanding, og vi indgår gerne en aftale, der også omfatter sæsonbetonede services. Skal vi sørge for nye tiltag i de grønne arealer forår eller efterår? Skal vi stå for vedligeholdelsesopgaver i feriesæsonen? Skal vi feje blade om efteråret og rydde sne om vinteren? Det er helt op til dig og dine ønsker.

Vinterservice

VINTERSERVICE I DEN HVIDE VERDEN

Når sneen falder, og frosten sætter ind, kommer det bag på de fleste. Men ikke ALLIANCE+. For vi kan tilbyde et vinterberedskab, der får ryddet sti- og gangarealer, saltet, gruset og alt det andet, der gør den daglige færden sikker for beboere, ansatte og gæster i bygningen. Læg opgaven i hænderne på os i stedet for selv at have medarbejdere og udstyr, der nogle vintre slet ikke bliver brugt og andre vintre slet ikke slår til.

HVORFOR OS TIL FACILITY MANAGEMENT?

Fordi du får hele viften af professionelle services at vælge imellem ét sted. Fordi vi har tilrettelagt arbejdet, så du kan realisere økonomiske fordel ved at outsource opgaverne til os. Fordi vi som Svanemærket virksomhed bidrager markant til din egen virksomheds grønne firmapolitik. Fordi vi arbejder aktivt med vores medarbejderes trivsel og derfor har lavere udskiftning. Fordi vi er store nok til at påtage os de største opgaver, men samtidig har lokal tilstedeværelse.

GRØNNE FINGRE OG ORDNEDE FORHOLD

Hvad enten det er omkring boligbyggeri eller ude foran firmadomiciler gør det en markant forskel, når professionelt, uniformeret og kompetent personale har den grønne pleje som fast rutine. Området er i trygge hænder, alt bliver plejet efter faste retningslinjer, og beboere og medarbejdere føler sig trygge. Lad os sammen gennemgå alle dine grønne arealer og komme med en plan for den optimale pleje og løbende fornyelse, så arealerne fremstår friske og velplejede.