STIKPRØVEKONTROL

Vi tilrettelægger stikprøvekontroller i samarbejde med kunden, så vi sammen holder den gode servicekvalitet på sporet. Stikprøvekontrollerne skal omfatte mindst 1 % af samtlige opgaver for at få tilstrækkelig effekt.

MÅNEDLIG KVALITETSKONTROL

Ud fra et detaljeret kontrolskema udfører vores arbejdsleder og kunden tilsammen en månedlig kvalitetskontrol. Eventuelle problemer bliver identificeret, og vi iværksætter forholdsregler til at ændre situationen.

LØBENDE KVALITETSDIALOG

Arbejdslederen fra ALLIANCE+ og kontaktpersonen hos kunden har løbende en dialog, så vi hurtigt kan justere på tingene eller imødekomme nye ønsker fra kunden. Sådan afstemmer vi hele tiden forventningerne.

Som kunde

HOS ALLIANCE+ KAN DU FORVENTE KVALITET

Et gennemprøvet system styrer, kontrollerer og dokumenterer vores styrer, kontrollerer og dokumenterer vores serviceleverancer.

KPI’er afspejler det aftalte kvalitetsniveau og som indarbejdes i servicemedarbejdernes arbejdsplaner.

 

Som kunde

HOS ALLIANCE+ KAN DU FORVENTE KVALITET

Daglig egenkontrol udføres af servicemedarbejderne ud fra input fra arbejdslederen og checkpoints indarbejdet i arbejdsrutinen.

Løbende kvalitetsinspektioner udføres af en arbejdsleder og tjener både som inspiration, motivation og kontrol af alle servicemedarbejdere.

Som kunde

hos ALLIANCE+ kan du forvente kvalitet

Kvalitetsarbejde udføres inden for rengøring og Facility Management hver dag, hele året igennem.

KVALITETSPROCESSEN

Smidig overgang og opstart

Hos ALLIANCE+ har vi stor erfaring med at opstarte og implementere rengøringskontrakter, også ved virksomhedsoverdragelse. En typisk plan for overgangen omfatter følgende trin:

• Indgåelse af kontrakt
• Klarlægning af det tekniske og organisatoriske indhold i opgaven
• Afholdelse af opstartsmøde
• Uddannelse og opgavespecifik instruktion af medarbejdere
• Driftsteknisk forberedelse, herunder indkøb af rengøringsmidler, maskiner mv.
• Præsentation af opgaven for servicemedarbejderne
• Opstart af opgaven
• Indkøring og daglig drift

KPI’er og løbende opfølgning

For at sikre fælles fokus og prioritering i både samarbejdet og udførelsen af opgaverne, fastlægger vi et antal KPI’er (Key Performance Indicators). Det er nøgletal, vi bruger til at vurdere, om ydelsen bliver leveret som aftalt med hensyn til kvantitet, kvalitet og brugertilfredshed.

Derudover følger vi hurtigt og direkte op på forespørgsler, ønsker og brud på forventningerne, så vi altid, 365 dage om året, er på sporet, hvad angår den lovede kvalitet på ydelsen. Kvalitetsrapporter, egenkontrol, stikprøver og andre forholdsregler giver de nødvendige data.

Når samarbejdet er godt i gang

Det løbende samarbejde foregår i en tæt og fleksibel dialog mellem din kontaktperson og vores serviceleder, der har ansvaret for lokaliteten. De to samarbejdspartnere er beslutningsdygtige i forhold til de spørgsmål, der måtte opstå, og de kan ændre i arbejdets udførelse og omfang.

På operationelt niveau refererer du som kunde til vores regionschef og serviceleder. Der vil være vedvarende kontakt, og i starten af samarbejdet er den meget tæt. Vi sørger for en høj grad af fleksibilitet, så der kan ske de nødvendige tilpasninger undervejs for at fastholde det gode samarbejde.

Leveringssikkerhed – nu og fremover

Hos ALLIANCE+ tilstræber vi kompromisløs kvalitet for at få tilfredse kunder og lange relationer. Vores leveringssikkerhed i det lange perspektiv er en kombination af flere faktorer:

• Fuld kontraktopfyldelse, så du altid får de aftalte ydelser
• Gennemtænkt tilrettelæggelse, organisering og kvalitetssikring af rengøringsarbejdet, herunder opstart
• Hensigtsmæssig bemanding og effektiv håndtering af afløsningssituationer
• Stabile leverancer uden driftsforstyrrelser
• Gode uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de ansvarlige ledere
• Grundig instruktion og uddannelse af servicemedarbejderne

Kvalitetsstyring af rengøring

ALLIANCE+ holder kvaliteten i kort snor i enhver rengøringsaftale fra opstart til den daglige drift. Vi har lagt overgangen og implementeringen af den nye aftale i faste rammer og prioriterer opfølgning samt fejlretning højt. Det kan lyde som en selvfølge, men kræver i realiteten en troværdig partner med meget ansvarsbevidste medarbejdere.

Kvalitetsstyring af Facility Management

I sagens natur kan en Facility Management-aftale omfatte flere og mere forskelligartede ydelser end en rengøringsaftale. Kvalitetsstyringen er derfor om muligt endnu vigtigere. FM-systemet hos ALLLIANCE+ er et effektivt onlineværktøj, der holder kvaliteten på sporet gennem åbenhed, rapportering og opfølgning. Til gavn for både medarbejdere og kunder.