x

Få tilsendt relevante nyheder og gode tilbud omkring rengøring, tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Det er ikke et korrekt email format
Tak for din tilmelding

Rengøring

Vores arbejdsledere er blandt de dygtigste i branchen og udvalgt efter personlighed, faglig dygtighed og tidligere erfaringer. De er i konstant udviklingsforløb med træning, uddannelse og daglig dialog med deres overordnede. Arbejdslederene har ansvar for levering af rengøringsydelserne samt instruktion af nye medarbejdere, videre uddannelse af medarbejderne og kvalitetskontrol.

Uddannelse af medarbejdere
Når en ny medarbejder starter, instrueres vedkommende i arbejdsplaner, arbejdsprocedurer, dosering og udstyr ud fra en driftsmanual. Instruktionen foregår på den konkrete arbejdsplads af arbejdslederen. Ud over opgaveintroduktionen får medarbejderen også en produkt- og udstyrsuddannelse. På den måde lærer alle at håndtere maskiner, udstyr og rengøringsmidler på en miljørigtig, tidseffektiv og teknisk forsvarlig måde. Til sidst får medarbejderen en medarbejderhåndbog, der beskriver alle rettigheder, pligter, ansvar og muligheder hos ALLIANCE+.

Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyring hos ALLIANCE+ dækker over flere tiltag. Der er en månedlig kvalitetskontrol med detaljeret skema fra både kunde og arbejdsleder. Den daglige inspektion udføres af en arbejdsleder og tjener både som inspiration, motivation og kontrol af alle serviceassistenter. Egenkontrol udføres dagligt af serviceassistenten ud fra input fra arbejdslederen og checkpoints indarbejdet i arbejdsrutinen. Den vigtige dialog med nøglepersonen hos kunden sker efter behov, hvis der er ændringer, justeringer eller nye ønsker fra virksomheden.

Sund fornuft er også en kvalitet
- Vi slukker altid lyset efter os
- Vi oplader ikke maskiner længere tid end nødvendigt og aldrig i weekenden
- Vi tjekker støvsugeren regelmæssigt, skifter pose hver uge og slukker, når maskinen ikke er i brug
- Vi lader aldrig vandet løbe unødigt
- Vi doserer altid rengøringsmidler omhyggeligt og efter forskrifterne
- Vi vasker med omtanke og fylder servicemaskiner helt op og undgår skyllemidler til klude og mopper
- Vi bruger kun tørretumbleren, hvis klude og mopper ikke kan nå at tørre – og altid på timer


Kontakt os angående tilbud på rengøring her

Sådan gør vi

- Rekruttering af medarbejdere
- Udvælgelse af arbejdsleder
- Medarbejdermøde
- Bestilling af materialer
- Udarbejdelse af rengøringsplaner
- Gennemgang af opstartsplan
- Arbejdsplaner og rutiner fastlægges
- Gennemgang af møderutiner
- Eventuelt valg til sikkerhedsgruppe
- Opstartsmøde med kunden