Hvordan fjerner man graffiti?

Graffiti går ud over både institutioner, virksomheder, offentlig ejendom, boligforeninger og mange andre bygninger. Hvordan man fjerner graffitien igen, er tit problematisk for virksomhedsledere eller viceværter. Den uønskede bemaling er sjældent klædelig og kan ofte skade bygningerne. Graffiti bør fjernes hurtigst mulig for at skåne facaede og for at undgå at tiltrække mere graffiti. Hvordan man fjerner graffiti, er desværre kompliceret: det kan være svært at fjerne graffiti effektivt uden at gøre skade på bygninger og udendørs miljø. Desuden er det vigtigt at passe godt på medarbejdere, der skal fjerne graffitien, da meget af selve graffitimalingen kan være skadeligt at arbejde med. Utilgængelig graffiti kan også gøre arbejdet mere besværligt og farligt. I mange tilfælde er den bedste løsning således at få hjælp fra professionelle.

Hvordan fjerner man graffiti uden at skade bygninger?

Graffiti bør fjernes med graffitifjerner, der oftest findes i to versioner: til porøse overflader som mur og beton og til sartere overflader, der er malet eller lakeret. Andre husholdningsråd eller hjemmelavede midler kan hurtigt gøre større skade end gavn - tilmed uden at fjerne graffitien. I værste fald kan husmorråd gøre sagen meget værre, og nærmest ætse graffitien fast i muren. Ofte vil du også opleve, at det er svært at fjerne graffitien fuldstændigt - der vil være såkaldte skygger tilbage i facaden.

Hvordan fjerner man graffiti som virksomhed?

Det kan være svært at finde gerningsmanden bag graffitien. Ved anmeldelse hos politiet kan sagsbehandling trække ud - også selvom der fra offentlig side gøres en stor og grundig indsats mod graffiti. Selvom du anmelder graffiti - hvilket vi altid anbefaler, at du gør - skal du som virksomhedsejer oftest selv fjerne graffitien, hvis ikke gerningsmanden kan findes. Du kan selvfølgelig vælge at indkøbe graffitirens, sikkerhedsudstyr og højtryksspuler og sætte en medarbejder på opgaven - ellers kan du vælge at kontakte en professionel, der har alt udstyr og know-how, der skal til for at fjerne graffiti. Går du sammen med andre nabo-virksomheder, kan I oprette en fælles, effektiv indsats. Som boligforening eller virksomhed kan I også ofte få dækket fjernelse af graffiti. Der vil tit være krav om, at professionelle skal fjerne graffitien for at sikre mod yderligere skader på bygning.

Vi fjerner graffiti for dig

ALLIANCE+ har lang erfaring med, hvordan man fjerner graffiti og arbejder med effektiv og miljøvenlig facaderens, der skåner bygning og miljø. Vores medarbejder er veluddannede og erfarne, så de kan fjerne graffiti uden at skade facaden, uanset hvilken type overflade, det drejer sig om. Vores medarbejdere begynder med at vurdere selve opgavens omfang og hvilken type afrensning, der vil give det bedste resultatet. Med grundig afrensning og en eventuel skyggefjerning, vil facaden fremstå som ny igen. Vi afslutter gerne afrensningen med en supplerende overfladebeskyttelse, så det er nemmere at fjerne graffiti, hvis I bliver udsat for det en anden gang. Læs mere om vores service her.

Vi tilbyder mange typer graffitiafrensning

Hos ALLIANCE+ får du både forebyggende behandling af murværk og facader og afrensning. Afrensning kan ske ad hoc eller som abonnementsløsning. Vi tilbyder også patruljering og overvågning af bygninger, både inden- og udenfor almindelige åbningstider som forebyggende tiltag mod graffiti.

Nultolerance mod graffiti

Nultolerance har erfaringsmæssigt vist sig som en af de mest effektive måder at forhindre og forebygge graffiti. Udover at fjerne graffiti, kan man forebygge med en række tiltag:

  1. Oplyste og velholdte udendørsarealer
  2. God overskuelighed over udendørs arealer og bygninger
  3. Overvågning eller tilstedeværelse af mennesker generelt
  4. Sværere adgang til bygningsfacader med eksempelvis tæt og stikkende beplantning

Derfor bør du fjerne graffiti

Du bør fjerne graffiti hurtigst muligt, da den både tiltrækker mere graffiti og bliver sværere at fjerne, jo længere tid den får lov til at sidde. Graffiti lukker også murværk, beton og andre diffusionsåbne facader til, så de ikke kan ånde. Det kan på længere sigt ødelægge facaden, der kan blive ramt af frostsprængninger, indespærret fugt og svamp, hvis murværket ikke kan ånde, som det bør.

Desuden skæmmer den uønskede graffiti facade og bygninger og udendørsmiljøet, hvor den optræder. Det giver hverken medarbejdere, kunder eller besøgende et godt førstehåndsindtryk. Uplejede udendørsarealer og bygninger, der ikke er pænt vedligeholdt, kan give indtryk af et utrygt miljø. Det er ikke rart for medarbejdere eller besøgende.

6 gode råd til at fjerne graffiti

Ønsker du at fjerne små områder med graffiti selv, er det stadig vigtigt at det bliver gjort korrekt for at skåne bygninger, miljø og ikke mindst medarbejdere. Selvom der benyttes miljøvenlig anti-graffitimidler, vil selve graffitien, der fjernes, tit være skadeligt at indånde eller få på huden. Derfor er det vigtigt at benytte beskyttelsesudstyr.

  1. Fjern graffitien så hurtigt som muligt - du risikere at det bliver sværere at fjerne overmalingen og at flere graffitistykker kommer til.
  2. Brug professionel graffitirens: du kan sædvanligvis vælge mellem graffitirens til porøse overflader som mur og beton eller til malede/lakerede overflader.
  3. Brug en højtryksspuler til at spule graffitien ned, efter du har benyttet professionell grafittirens.
  4. Undgå at bruge husholdningsprodukter som acetone, brun sæbe, rensebenzin ol. Det fungerer ikke til at fjerne graffiti og du risikerer at skade bygningens overflade.
  5. Mal ikke graffiti over - graffitien forhindrer porøse overflader i at ånde, fordi den ikke er diffusionsåben. Bliver murværk og beton lukket til, så de ikke længere er diffusionsåbne, kan det give problemer med fugt, frostsprænging og svamp.
  6. Få væggen behandlet med antigraffiti, når den er afrenset.
Tilbage